kosic calzature indirizzi
Calzature KOSIC
via Rastello 5/ 7
Gorizia [Italy]
tel 0481 535162
fax 0481 537566

GEOX SHOP
via Oberdan 7
Gorizia [Italy]
tel 0481 535520
al negozio >>
 
K2 KIDS
Calzature
Abbigliamento
BAMBINO

via Oberdan 9
Gorizia [Italy]
tel 0481 30248
al negozio >>
 
K2 SPORT
Articoli sportivi

via Rastello 19
Gorizia [Italy]
tel 0481 531884
fax 0481 534470
al negozio >>
arte kosic andrej pittore
ANDREJ KOSIČ, il pittore
Gallery >>

   Nato nel 1933 a Rupa presso Gorizia, vive lavora a Gorizia. Dopo aver conseguito il diploma della scuola commerciale, ha frequentato per diversi anni i corsi serali presso l'Istituto Statale d'Arte di Gorizia. Piò tardi ha completato la propria formazione frequentando assiduamente gli atelier di alcuni noti pittori goriziani, dove ha potuto familiarizzare con varie tecniche pittoriche. Noto soprattutto come acquerellista operante nella tradizione realistica figurativa postimpressionista, si dedica anche alla pittura a olio e, saltuariamente, al design grafico e all'illustrazione libraria (Koledar GMD 1988, 1992). Ha cominciato ad esporre nel 1954, mentre la sua prima personale risale al 1959. Ha progettato e realizzato in due periodi diversi (nel 1992 e nel 1998) una serie di vetrate per la Chiesa di Rupa. Tra il 1997 e il 1998 ha realizzato per la stessa chiesa anche la Via Crucis. Tra i premi e i riconoscimenti ricevuti vanno segnalati: Medaglia d'argento VII Biennale d'Arte Sacra, Napoli 1982; Premio speciale per l'acquerello, Tokyo 1983; Primo Premio assoluto per il paesaggio VII Biennale Europea, Roma 1988; Premio speciale per l'acqerello , Gorizia 1992.

    Andrea Kosič si presenta prevalentemente con degli acquerelli, che con la loro ariosità e trasparenza testimoniano una grande sensibilità nell'interpretazione del paesaggio naturale. Mostrandosi perfettamente padrone della tecnica dell'acquerello, egli se ne serve con grande perizia, adattandola di volta in volta alle proprie esigenze in perfetto accordo con i motivi rappresentati: le colline del Collio, le vedute delle nostre valli e, soprattutto, il Carso. Grazie ad uno stile armonioso e all'impiego di una gamma cromatica ben dosata, questi motivi a noi familiari vivono nelle sue opere una nuova vita, assumendo significati nuovi e originali.

(Joško Vetrih)

   Rojen leta 1933 v Rupi pri Gorici živi in dela v Gorici. Po opravljeni trgovski šoli je več let obiskoval večerne tečaje v Državnem umetnostnem zavodu v Gorici. Zatem je dopolnil svojo izobrazbo s pogostim obiskovanjem nekaterih ateljejev znanih goriških slikarjev, kjer se je izpopolnjeval v raznih slikarskih tehnikah. Znan predvsem kot akvarelist uglašen v poimpresionistišni tradiciji se pa posveča tudi slikanju na olje ter, občasno, tudi grafičnemu dizajnu in knjižni ilustraciji (Koledar GMD 1988,1992). Raztavljati je začel leta 1954, a prva njegova samostojna razstava sega v leto 1959. Načrtoval in uresničil je v dveh različnih periodah (1992 in 1998) vrsto vitraž za cerkev v Rupi. Leta 1997 in 1998 je za isto cerkev naslikal tudi križev pot. Med nagrade in priznanja velja omeniti: srebrno medaljo na XX. bienalu nabožne umetnosti v Neaplju l. 1982; posebno nagrado za akvarel v Tokyju l. 1983; prvo nagrado za pejšaž na VII evropskem bienalu v Rimu l. 1988; posebno nagrado za akvarel v Gorici l. 1992.

   Andrej Kosič se predstavlja pretežno z akvareli, ki s svojo prosojno zračnostjo in globino vse bolj določeno orisujejo svojskost umetnikovega doživljanja narave. Kosič primerno obvladuje tehniko akvarela in jo z že potrjeno izkušenostjo prilagaja svojim potrebam, povsem v harmoniji z motivi, ki jih upodablja: briški griči, krajine naših dolin in predvsem Kras. Nam že domači motivi dobijo v njegovih delih neobičajne pomene, zaživijo novo življenje ob stilno ubranem izražanju in smotrni rabi barvne palete.

(Joško Vetrih)

Hanno scritto di lui… O slikarju so zapisali…

   Ha allestito circa 99 mostre personali - osebne raztave 1966 Galleria Pro Padova, Padova; 1968 Galleria San Luca, Verona; 1979 Sala Comunale d'Arte, Trieste; Galleria il Fiore, Bassano del Grappa; 1981 Galleria il Fiore, Bassano del Grappa; 1982 Galleria La Loggia, Udine; 1984 Sala Comunale d'Arte, Trieste; 1986 Galleria Meblo, Nova Gorica; Galleria Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki; 1987 Galleria Kulturni dom, Gorizia; 1989 Galleria Laboratorio d'Arte, Udine; 1990 Galleria Bažato, Šempeter pri Gorici; Galleria Rogaška Slatina; Galleria Laški dvorec, Laško; 1991 Galleria Ars Sacra, Maribor; 1993 Galleria Srečko Kosovel, Sežana; Galleria Commerce, Lubiana; Galleria Libreria Cattolica, Gorizia; 1998 Kulturni center L. Bratuž, Gorizia.

   Altre 150 mostre collettive - skupinske raztave 1974 Roma, Malta; 1975 Ferrara, Roma, Londra; 1979 Cracovia; 1980 Strasburgo; 1981 Melbourne; 1982 Lussemburgo; 1983 Tokyo, Berlino; 1984 Berlino; 1985 Tokyo, Melbourne ; 1986 Venezia; 1988 Bruxelles, Roma, Parigi; 1989 Maestri d'Arte Italiana, Washington e Las Vegas; 1991 Ljubljana; 1992 Skupinska razstava, Ptuj (1992), 1993 Srečanje 10 (Incontro 10), Galleria Katoliška knjigarna, Gorizia; 1993 Galleria cittadina, Pliezhausen; 1997 Art Fair, Istanbul; Razstava slovenskih zamejskih likovnih umetnikov, Kulturni center L.Bratuž, Gorizia; 1996 15 let delovanja, Galleria Kulturni dom, Gorizia; 1998 Salon Aldo Vitale - Maison d'Italie, Parigi. 
  kosic©2004 | performed by tmedia